Biểu trưng YorName

Tính năng & Giá cả

Giá miền YorName

YorName là khác nhau

Giá miền YorName

• Chọn từ hơn 30 phần cuối cùng của Tên miền, còn nhiều phần khác nữa.
• Chúng tôi đưa ra mức phí hàng năm rõ ràng và nhất quán. Không giảm giá nhiều trong năm đầu tiên, sau đó là những năm tiếp theo đắt đỏ.
• YorName giữ thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ WHOis ở chế độ riêng tư, tự động, miễn phí.

Giá miền YorName

Định giá hàng năm đơn giản

Miền - TLD Giá / năm
.com USD 15
.org USD 17
.net USD 17
.be USD 14
.ch USD 15
.co USD 32
.co.uk USD 12
.de USD 14
.es USD 16
.eu USD 14
.fr USD 14
.in USD 15
.io USD 69
.it USD 59
.me USD 20
.me.uk USD 19
.mx USD 44
.org.uk USD 10
.pl USD 14
.pt USD 17
.site USD 31
.top USD 10
.tv USD 37
.tw USD 25
.uk USD 13
.us USD 15

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu

Kết thúc miền cho mọi người

Quản lý miền của bạn trên điện thoại của bạn

Kết thúc miền cho mọi người

Với Ứng dụng YorName cho Android và iOS
• Tất cả cài đặt và chuyển miền có thể được quản lý dễ dàng trên điện thoại của bạn cũng như trên web.
• Sử dụng miền của bạn với bất kỳ trình tạo hoặc máy chủ lưu trữ trang web nào mà bạn chọn.
• Thiết lập tài khoản email miễn phí cho miền của bạn với Gandi.net.

Kết thúc miền cho mọi người

Tại sao không thử SimDif?

SimDif - Trình tạo trang web

Trang web & Trình tạo Trang web Miễn phí

SimDif - Trình tạo trang web

• Tạo trang web Miễn phí với SimDif, trình tạo trang web đầy đủ tính năng cho điện thoại, máy tính và máy tính bảng, với tất cả các tính năng giống nhau.
• Tạo lên đến 7 trang dành cho người mới bắt đầu miễn phí.
• Nhận dịch vụ lưu trữ miễn phí và chứng chỉ SSL miễn phí (https: //)
• Với SimDif Pro (≈ $ 9 / tháng), bạn có thể tạo Cửa hàng trực tuyến, blog và hơn thế nữa.

SimDif - Trình tạo trang web

'Đăng ký tên miền' là gì?

Đăng ký tên miền là gì?

Đăng ký tên miền là quyền sở hữu, nhưng không phải là trọn đời

Đăng ký tên miền là gì?

Khi bạn mua một miền, bạn sở hữu miền đó và miền đó là của bạn miễn là bạn trả phí đăng ký hàng năm. Không có cách nào để mua một miền mãi mãi.

Đăng ký tên miền là gì?