Biểu trưng YorName

Tính năng & Giá cả

Giá miền YorName

YorName là khác nhau

Giá miền YorName

• Chọn từ hơn 30 phần cuối cùng của Tên miền, còn nhiều phần khác nữa.
• Chúng tôi đưa ra mức phí hàng năm rõ ràng và nhất quán. Không giảm giá nhiều trong năm đầu tiên, sau đó là những năm tiếp theo đắt đỏ.
• YorName giữ thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ WHOis ở chế độ riêng tư, tự động, miễn phí.

Giá miền YorName

Định giá hàng năm đơn giản

Miền - TLD Giá / năm
.com USD 23
.org USD 23
.net USD 28
.be USD 23
.ch USD 23
.co USD 45
.co.uk USD 17
.de USD 23
.es USD 23
.eu USD 23
.fr USD 15
.in USD 17
.io USD 69
.it USD 59
.me USD 34
.me.uk USD 19
.mx USD 67
.org.uk USD 17
.pl USD 39
.pt USD 28
.ru USD 28
.site USD 45
.studio USD 50
.top USD 17
.tv USD 39
.tw USD 28
.uk USD 17
.us USD 23

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu

Kết thúc miền cho mọi người

Quản lý miền của bạn trên điện thoại của bạn

Kết thúc miền cho mọi người

Với Ứng dụng YorName dành cho Android và iOS
• Tất cả cài đặt và chuyển miền có thể được quản lý dễ dàng trên điện thoại của bạn cũng như trên web.
• Sử dụng tên miền của bạn với bất kỳ trình tạo trang web hoặc máy chủ lưu trữ nào bạn chọn.

Kết thúc miền cho mọi người

Tại sao không thử SimDif?

SimDif - Trình tạo trang web

Trang web & Trình tạo Trang web Miễn phí

SimDif - Trình tạo trang web

• Tạo một trang web miễn phí với SimDif, công cụ xây dựng trang web đầy đủ tính năng dành cho điện thoại, máy tính và máy tính bảng, với tất cả các tính năng giống nhau.
• Tạo tối đa 7 trang Starter miễn phí.
• Nhận dịch vụ lưu trữ miễn phí và chứng chỉ SSL miễn phí ( https:// )
• Với SimDif Pro ( ≈ $11/tháng ), bạn có thể tạo Cửa hàng trực tuyến, blog và hơn thế nữa.

SimDif - Trình tạo trang web

'Đăng ký tên miền' là gì?

Đăng ký tên miền là gì?

Đăng ký tên miền là quyền sở hữu, nhưng không phải là trọn đời

Đăng ký tên miền là gì?

Khi bạn mua một miền, bạn sở hữu miền đó và miền đó là của bạn miễn là bạn trả phí đăng ký hàng năm. Không có cách nào để mua một miền mãi mãi.

Đăng ký tên miền là gì?