Tìm tên miền của bạn

Bao gồm tất cả các miền YorName

Trình tạo trang web miễn phí

Trang web SimDif * miễn phí với lưu trữ miễn phí và https miễn phí

Sử dụng miền của bạn với bất kỳ trình tạo hoặc máy chủ lưu trữ trang web nào mà bạn chọn

* SimDif là ứng dụng xây dựng trang web đầu tiên có tính năng tương tự trên điện thoại và máy tính. Bạn có thể tạo tối đa 7 trang dành cho Người mới bắt đầu miễn phí.

Chọn một kết thúc tên miền

Kết thúc miền cho mọi người

Hơn 30 đuôi miền khác nhau (TLD) để lựa chọn

Kết thúc miền cho mọi người

Hơn 30 đuôi miền để lựa chọn, bao gồm .com, .org, .net và TLD cho hầu hết các quốc gia lớn. Lưu ý rằng phần cuối cùng của tên miền ở một số quốc gia đắt hơn những quốc gia khác.

Kết thúc miền cho mọi người

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu

YorName trong App Stores

Quản lý miền của bạn trên máy tính hoặc từ điện thoại của bạn

YorName trong App Stores

YorName có các ứng dụng dành cho iOS và Android để bạn có thể mua miền bạn chọn từ điện thoại của mình dễ dàng như trên web. Bạn cũng có thể quản lý cài đặt và chuyển miền của mình, theo cách tương tự, từ bất kỳ thiết bị nào.

YorName trong App Stores

Làm cách nào để chọn tên miền phù hợp cho trang web của tôi?

Cách chọn tên phù hợp cho trang web của bạn

Tên trang web có thể dựa trên thương hiệu của bạn hoặc các từ khóa mô tả những gì bạn làm hoặc cả hai.

Trong cả hai trường hợp, hãy cố gắng giữ cho tên miền của bạn ngắn gọn, dễ nhớ và dễ đánh vần.

Nếu bạn quyết định sử dụng thương hiệu làm tên miền của mình, hãy đảm bảo sử dụng các từ khóa mô tả rõ ràng doanh nghiệp hoặc hoạt động của bạn trong tiêu đề trang chủ của bạn.

Nếu bạn sử dụng từ khóa trong tên miền của mình, hãy giữ nó ngắn gọn và rõ ràng. Ví dụ: simple-website-builder.com hoặc vegan-pizza-oakland.com

Nghĩ về những từ và cụm từ mọi người sẽ sử dụng để tìm kiếm trang web của bạn trên Google.

'Đăng ký tên miền' là gì?

Đăng ký tên miền là gì?

Đăng ký tên miền là quyền sở hữu, nhưng không phải là trọn đời

Đăng ký tên miền là gì?

Khi bạn mua một miền, bạn sở hữu miền đó và miền đó là của bạn miễn là bạn trả phí đăng ký hàng năm. Không có cách nào để mua một miền mãi mãi.

Đăng ký tên miền là gì?