به YorName خوش آمدید

می توانید با حساب SimDif خود وارد شوید

در هر زمان در هر نقطه

دامنه های خود را در رایانه یا تلفن خود مدیریت کنید

YorName دارای برنامه‌هایی برای iOS و Android است، بنابراین می‌توانید دامنه انتخابی خود را به راحتی از طریق وب از تلفن خود خریداری کنید. همچنین می توانید تنظیمات و انتقال دامنه های خود را به همین روش از هر دستگاهی مدیریت کنید.