به YorName خوش آمدید

SimDif – سازنده وب سایتمی توانید با حساب SimDif خود وارد شوید

در هر زمان در هر نقطه

YorName در اپ استور

دامنه های خود را در رایانه یا تلفن خود مدیریت کنید

YorName در اپ استور

YorName دارای برنامه‌هایی برای iOS و Android است، بنابراین می‌توانید دامنه انتخابی خود را به راحتی از طریق وب از تلفن خود خریداری کنید. همچنین می توانید تنظیمات و انتقال دامنه های خود را به همین روش از هر دستگاهی مدیریت کنید.

YorName در اپ استور