YorName ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਡਿਫ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ

ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

YorName ਵਿੱਚ iOS ਅਤੇ Android ਲਈ ਐਪਸ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।