Chào mừng bạn trở lại YorName

Bạn có thể Đăng nhập bằng Tài khoản SimDif của mình

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu

Quản lý miền của bạn trên máy tính hoặc từ điện thoại của bạn

YorName có các ứng dụng dành cho iOS và Android để bạn có thể mua miền bạn chọn từ điện thoại của mình dễ dàng như trên web. Bạn cũng có thể quản lý cài đặt và chuyển miền của mình, theo cách tương tự, từ bất kỳ thiết bị nào.